Без конкуренция Пеевски си върна през синдиците на КТБ новата печатница