Представителството на СБХ открива годишната си изложба