Вече записаха 20 човека за транспорт за гласуване в клуба на инвалида