Притеснения за теглото струват на пушачите 314 дни от живота