Най-известният румънски рентгенолог демонстрира във Велико Търново нов вид лечение