11-членно ще оценява номинациите в конкурса „Валя Крушкина – журналистика за хората“