Увеличението на цените на ВиК услугите - повече инвестиции и качество