5 изненадващи качества, присъщи на най-добрите лидери