От ДАМТН отричат, че ще спират масово асансьори след 1 януари