Анална фисура – може ли да се спасим от нея и как?