Ако банките избягат от Лондон, печелившите пазари няма да са в Европа