Софарма имоти АДСИЦ изплати дивидент от 5,37 млн. лв.