Съвместна премиера на поетесата Ива Николова и художника Владимир Пенев