Българската хранителна банка отчита 40 на сто повече спасена от разхищение храна