Вокал на “Rainbow” и Васко Кръпката на стартиращата утре рок “Октомвриада”