Александър Мановски: Калфин сам каза, че вече 20 години е в политиката. А какво направи за българския народ през тези години?