3300 лв. обезщетение за учителка, шамаросана от майка