Промени в структурата на УС на Левски, новите шефове с мандат от 5 години