Петкова: Има готовност на електроенергийната система за зимния сезон