Следете даренията на партиите, зоват от Сметната палата