Усетих симптомите на на гостито. Тогава приятелката ми капна няколко капки зад врата. На сутринта нямаше помен от настинка!