Полша ще подпомага създаването на инвестиционни тръстове за недвижими имоти