Земеделското министерство започна прием на заявления от фермери, ползващи преференции за горива