Бележка потресе интернет с неграмотността на посланието си