Френският министър на земеделието защити споразумението между ЕС и Канада