Избор на изпълнител на финансова услуга „Платежни и свързани услуги“ на ДП РВД