Пазарите очакват данните за инфлацията за новото строителство в САЩ