SOFIX е втори по ръст през септември сред индексите от ЦИЕ