Фестивалът "Дни на предизвикателствата" се завръща в УАСГ със силно международно участие