Японски стартъп направи електричеки суперавтомобил