Търговията на дребно в САЩ достигна през септември почти $460 млрд.