Беларус – Строящата се АЕЦ ще отговаря напълно на нормите за безопасност, завяват от МИС на страната