Google започват строежа на футуристичния си офис в Лондон през 2017г.