Ако реформаторите имаха достойнство, Цецка можеше да остане трета