Активисти съветват откъде гражданите могат да се информират за ТПТИ и СЕТА