Специалния "сгази лука", ФА започна да го разследва