Ремонтът на тунел "Витиня" напредва при 24-часов режим на работа