Ана Фенингер ще пропусне първия старт от новия сезон в Зьолден