Всеки квартал в София ще е с един цвят на сградите