Половината от децата в България не могат да си почиват извън дома дори за седмица