Александър ми каза, че ще съм негова, дори и нарязана в кутия