Нов търг за „Карфур”, свалиха цената с 1,6 млн.лв.