Община Созопол с проектни предложения за 15 161 462 лв.