За изборите ще бъдат открити 301 секции в 72 държави, определи ЦИК