Един психологически експеримент с банан, който ни дава важен урок за живота