Съкрушителният удар, който Рени не успя да понесе!