България е сред шестте най-проблемни страни за черно тото