18 се отзоваха на апела да дарят безвъзмездно кръв