Кризата не е попречила на държавата да харчи все повече