Международният ден на Черно море ще бъде отбелязан от МОСВ със среща на високо ниво в Бургас